Чемпіонат України з регбі-7 серед жіночих команд U-21

28-29 жовтня 2017 року у м. Одеса відбувся Чемпіонат України з
 регбі-7 серед жіночих команд U-21. Загалом у змаганнях брали участь 6 команд: «Отрада» м. Одеса (суперліга), «Авіатор» м. Київ (суперліга), Онатра м. Одеса (ДЮСШ), «Універ-ТНЕУ» м. Тернопіль (вища ліга), «Прикарпатські вовчиці» м. Івано-Франківськ (вища ліга), МДУ м. Мукачево (вища ліга). 

«Вектори модернізації державних фінансів України в контексті сталого розвитку»

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у роботі круглого столу на тему: «Вектори модернізації державних фінансів України в контексті сталого розвитку», організованого колективом кафедри фінансів ім. С. І. Юрія (модератор заходу – д. е. н., доц. О. І. Тулай). Наукове засідання відбудеться 31 жовтня 2017 р. о 14.30 год. у приміщенні тренінг-центру «Фінансова просвіта» (корпус 1, а. 1417).

Вітаємо з успішним захистом кандидатської дисертації


26 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 ТНЕУ викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Шупа Леся Зіновіївна захистила кандидатську дисертацію на тему: «Медичне страхування у системі забезпечення страхового захисту населення», спеціальність 08.00.08 –гроші, фінанси і кредит. 

В.о. завідувача кафедри податків та фіскальної політики

Луцик Анатолій Ігорович
Посада: в.о. завідувача кафедри податків та фіскальної політики
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: напрями оптимізації державного податкового менеджменту, фіскальна політика, оподаткування суб'єктів підприємництва, митна політика і митна справа, контрольна діяльність митних органів
Email: a.lutsyk@tneu.edu.ua
Тел. 47-50-77,11-202Кафедра податків та фіскальної політики

Податки – це ціна, яку ми платимо за можливість
жити у цивілізованому суспільстві.
Олівер Уенделл Холмс-Старший

Кафедра податків та фіскальної політики створена в 2001 році у зв’язку з виникненням об’єктивної потреби в підготовці високопрофесійних фахівців, що володіють системою знань з теорії та практики оподаткування. З 2003 року кафедрою, згідно укладених договорів, готуються спеціалісти за фаховим спрямуванням «Фінанси в системі митних органів» для митних органів України. 
 
З часу заснування кафедру очолює доктор економічних наук, професор Крисоватий Андрій Ігорович. З вересня 2014 року виконувачем обов’язків завідувача кафедри податків та фіскальної політики є доцент Луцик Анатолій Ігорович.
 
Викладацький склад кафедри налічує 30 особи, з них 2 доктори та 18 кандидатів економічних наук. За весь період існування кафедри захищено 4 докторських та 12 кандидатських дисертацій.
 
В аспірантурі при кафедрі навчаються 10 осіб. Протягом періоду функціонування кафедри податків та фіскальної політики професорсько-викладацький склад працював над декількома держбюджетними та договірними темами, за результатами яких підготовлено законодавчі ініціативи щодо розробки та удосконалення редакції Податкового, Митного, Бюджетного кодексів України, підзаконних актів, які регламентують податкову та митну сфери.
 
Кафедра податків та фіскальної політики здійснює наукову роботу у наступних напрямках:
- прагматика і проблематика системи оподаткування;
- удосконалення податкової та митної політики;
- парадигма податкового та митного адміністрування в Україні;
- формування і розвиток податкового менеджменту;
- фіскальна конфліктологія;
- діяльність фіскальних органів у контексті стратегічних орієнтирів розвитку України;
- вдосконалення митного адміністрування в Україні;
- організація діяльності Державної фіскальної служби України.
 
Основні зусилля працівників кафедри спрямовані на забезпечення якісної навчально-методичної роботи. На початок заснування кафедри викладалося 8 навчальних дисциплін, сьогодні їх більше 40. Серед них з'явилися нові, потреба в яких викликана трансформацією податкової та митної систем України., серед них: "Митно-тарифне адміністрування", "Моніторинг податкових ризиків", ”Податкове консультування”, "Фіскальні технології реєстрації розрахунків", "Митні розрахунки і звітність", „Управління податковим боргом”, „Прогнозування та планування податкових надходжень”, ”Митний контроль та митне оформлення”, ”Фінансове регулювання ЗЕД”, ”Селекція митних ризиків” тощо.
 

За досить короткий термін існування кафедри в її доробку біля 40 підручників та навчальних посібників, в тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України. Вагомим здобутком кафедри є наявність підручника "Податкова система” за редакцією Іванова Ю.Б., Крисоватого А.І., Десятнюк О.М., "Податковий менеджмент” за редакцією Іванова Ю.Б., Крисоватого А.І., Кізими А.Я., Карпова В.В., підручника «Митна справа» за редакцією професора Крисоватого А.І., навчальних посібників, рекомендованих до друку Міністерством освіти і науки України "Податкова система” за редакцією професора А. І. Крисоватого та доцента О. М. Десятнюк, "Податки і фіскальна політика” за редакцією професора А. І. Крисоватого та доцента А.І. Луцика, "Податковий менеджмент” за редакцією професора А.І. Крисоватого та доцента А.Я. Кізими, "Моніторинг податкових ризиків” та  "Управління податковим боргом” за редакцією доцента О. М. Десятнюк. Готуються до друку й інші навчальні посібники. Усі навчальні дисципліни, які викладаються працівниками кафедри, забезпечені методичними розробками і завданнями для практичних занять. 
 
Зусилля професорсько-викладацького складу постійно спрямовані на впровадження передових навчальних технологій та інтерактивних методів навчання студентів. Так, упродовж всього часу існування кафедри ефективно працювали наукові гуртки за тематичними напрямками, зокрема «Податковий аналітик», «Митний експерт», «English club». Студенти-випускники кафедри приймають активну участь у конкурсах дипломних робіт та Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Податкова система України». 
 
Високий професійний рівень викладацького складу, добра навчальна та наукова база дають підставу кафедрі податків та фіскальної політики ТНЕУ упевнено дивитися у майбутнє.

Запрошуємо до участі у конференції


Професорсько-викладацький колектив кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ запрошує студентів, аспірантів та молодих вчених взяти участь у роботі І  Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами”, що відбудеться 22 листопада 2017 р.

Завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія

Кириленко Ольга Павлівна – доктор економічних наук (спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит), професор. Дійсний член Української академії економічної кібернетики. Завідувач кафедри з 2007 р.
В 1977 р. закінчила з відзнакою Тернопільський фінансово-економічний інститут зі спеціальності «Фінанси і кредит». Будучи студенткою, обиралась депутатом Тернопільської міської ради. Практична діяльність: з 1977 р. по 1986 р. економіст, молодший науковий співробітник, відповідальний виконавець госпдоговірних науково-дослідних тем науково-дослідного сектора Тернопільського фінансово-економічного інституту. Стаж педагогічної діяльності – 30 років.
Кандидатську дисертацію на тему: «Розподіл та використання прибутку підприємств харчосмакової промисловості» захистила в 1988 р. у Московському фінансовому інституті. Докторську дисертацію на тему: «Місцеві бюджети в економічній системі держави» захистила в 2002 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
За багаторічну сумлінну працю, професіоналізм відзначалася грамотою Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2002 р.), подяками міського голови м. Тернополя (2009 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006 р.); грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2009 р., 2010 р., 2011 р.) лауреат Всеукраїнської премії імені Сергія Подолинського (2004 р.).
Автор та співавтор понад 230 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 18 монографій, 3 словників, підручників: «Місцеві фінанси» (2006 р., 2015 р.), «Фінанси» (2008 р., 2012 р.), «Бюджетна система» (2013 р.); навчальних посібників з грифом МОНУ: «Фінанси» (1999 р.), «Бюджетна система України» (2000 р.), «Фінанси (Теорія та вітчизняна практика)» (2002 р.), «Місцеві фінанси»  (2004 р.), «Бюджетна система. Вишкіл студії» (2010 р.), «Податкова система України» (2011 р.), «Фінанси зарубіжних країн» (2013 р.) та 25 методичних розробок.
Забезпечує викладання таких лекційних курсів: місцеві фінанси, муніципальні фінанси, методологія наукових досліджень та методика викладання фінансових дисциплін.
Напрями наукової діяльності ­– державні та місцеві фінанси, міжбюджетні відносини, місцеве оподаткування, соціальний захист та соціальне забезпечення.
Заступник головного редактора фахового видання «Світ фінансів», член редколегії фахових видань «Фінанси України», «Вісник Тернопільського національного економічного університету», «Журнал Європейської економіки». Член спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 ТНЕУ та Д 26.883.01 Університету банківської справи Національного банку України, керівник міжкафедрального семінару зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит». Здійснює керівництво докторантами та аспірантами.
Керівник науково-дослідних тем, що виконуються в межах робочого часу та за рахунок коштів державного бюджету. Член підкомісії «Фінанси і кредит» науково-методичної комісії 6.030508 за напрямком «Економіка та підприємництво» Міністерства освіти і науки України.
 

Адреса:вул. Львівська, 11
м. Тернопіль, 46020
Корп. № 1, ауд. 1411
 
Контактні телефони:(096) 17-88-984, (096) 166-8-166,
(0352) 47-50-50*11-328

Електронна пошта:o.kyrylenko@tneu.edu.ua

Кафедра фінансів ім. С.І. Юрія

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності "Фінанси, банківська справа і страхування”. Підготовка магістрів проводиться в межах магістерської програми "Фінанси”. Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування” здійснюється за освітньо-професійною програмою "Управління публічними фінансами”.
 
Історія кафедриКафедра фінансів була заснована у вересні 1969 р. з метою навчально-методичного забезпечення підготовки економістів вищої кваліфікації зі спеціальності «Фінанси і кредит» та здійснення науково-дослідної роботи. У 1969–1973 рр. професорсько-викладацький колектив кафедри фінансів складався з молодих кандидатів економічних наук, запрошених з вищих навчальних закладів Москви, Києва, Одеси, Ростова-на-Дону та фінансистів-практиків.
За свою історію кафедра фінансів мала кілька поділів, у результаті яких утворювалися інші кафедри. Перший з них відбувся у 1973 р. з утворенням кафедри грошового обігу і кредиту, а два останні – у 2001 р. з відокремленням кафедри податків та фіскальної політики і в 2002 р. з утворенням кафедри фінансів суб’єктів господарювання. У 2015 р. кафедра перейменована на честь видатного українського науковця – доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Сергія Ілліча Юрія, який був завідувачем кафедри фінансів, деканом факультету фінансів, ректором ТНЕУ.
 
Завідувачі кафедриЗа всю історію кафедри її очолювали 6 завідувачів. Зокрема, упродовж 1969–1975 рр. на цій посаді працювали: к.е.н., доцент Пекун Олександр Григорович, 1975–1984 рр. – к.е.н., доцент Андрущенко Володимир Леонідович, 1984–1989 рр. – д.е.н., професор Олексієнко Михайло Максимович, 1989–1994 рр. – к.е.н., доцент Фліссак Андрій Антонович, 1994–2007 рр. – д.е.н., професор Юрій Сергій Ілліч.
Із 2007 р. кафедру очолює д.е.н., професор Кириленко Ольга Павлівна, яка є автором та співавтором понад 230 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 18 монографій, 3 словників, підручників: «Місцеві фінанси» (2006 р., 2015 р.), «Фінанси» (2008 р., 2012 р.), «Бюджетна система» (2013 р.); навчальних посібників з грифом МОНУ: «Фінанси» (1999 р.), «Бюджетна система України» (2000 р.), «Фінанси (Теорія та вітчизняна практика)» (2002 р.), «Місцеві фінанси» (2004 р.), «Бюджетна система. Вишкіл студії» (2010 р.), «Податкова система України» (2011 р.), «Фінанси зарубіжних країн» (2013 р.) та 25 методичних розробок.
Сьогодні на кафедрі фінансів працює 30 викладачів, з яких – 3 доктори економічних наук та 27 кандидатів економічних наук.

Навчальний процес Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує викладання таких навчальних курсів: 
– Фінанси;
– Бюджетна система;
– Бюджетний менеджмент;
– Бюджетний процес на місцевому рівні;
– Державний кредит;
– Державний фінансовий контроль;
– Економіка і фінанси підприємства;
– Казначейська система виконання державного бюджету;
– Казначейська справа;
– Казначейське обслуговування місцевих бюджетів;
– Методика викладання фінансової грамотності;
– Методика та організація наукових досліджень;
– Методологія наукових досліджень та методика викладання фінансових дисциплін;
– Місцеві фінанси;
– Муніципальні фінанси;
– Міжнародна фінансова аналітика;
– Міжнародна фінансова логістика;
– Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини;
– Організація діяльності фінансових органів;
– Програмно-цільовий метод бюджетування;
– Система касового виконання бюджету;
– Соціальна відповідальність;
– Соціальне страхування;
– Теорія поведінкових фінансів;
– Управління державним боргом;
– Управління державними доходами і видатками;
– Управління державними і місцевими фінансами;
– Управління доходами і витратами домогосподарств;
– Управління інвестиційним портфелем домогосподарств;
– Фінанси домогосподарств;
– Фінанси зарубіжних країн;
– Фінансова безпека домогосподарств;
– Управління місцевим боргом;
– Фінанси державно-приватного партнерства;
– Фінанси зовнішньоекономічної діяльності;
– Фінанси міжнародних корпорацій. 

Адреса:вул. Львівська, 11
м. Тернопіль, 46020
Корп. № 1, ауд. 1416 – кафедра,
ауд. 1411 – завідувач кафедри
 
Контактні телефони:(0352) 47-50-50*11-280 – кафедра,
(096) 17-88-984, (096) 166-8-166,
(0352) 47-50-50*11-328 – завідувач кафедри

Електронна пошта:o.kyrylenko@tneu.edu.ua
 
Сторінка кафедри:http://kaf-fin.tneu.edu.ua