Крисоватий Андрій Ігорович

Посада: ректор Тернопільського національного економічного університету, професор кафедри податків та фіскальної політики
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Коло наукових інтересів: податкова політика України: концептуальні засади теорії та практики
Email: rektor@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-51

Амбрик Лілія Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: фіскальна політика, фіскальний інструментарій держави
Email: l.ambryk@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Бондаренко Євген Петрович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: митне адміністрування
Email: ye.bondarenko@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Валігура Володимир Андрійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: гармонізація оподаткування: вітчизняні реалії та міжнародні орієнтири
Email: v.valihura@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Василевська Галина Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: преференційне оподаткування: соціально-економічна доцільність та фіскальні наслідки
Email: h.vasylevska@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Герчаківський Святослав Дем'янович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: проблематика регіональної податкової політики та місцевого оподаткування
Email: s.herchakivskyi@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Гуцул Інна Анатоліївна

Посада: ст. викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Email: i.hutsul@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Десятнюк Оксана Миронівна

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Коло наукових інтересів: прагматизм податкового адміністрування в державі
Email: o.desyatnyuk@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 10-041

Дмитрів Володимир Ігорович

Посада: ст. викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: фіскальна політика
Email: v.dmytriv@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202


Заклекта-Берестовенко Олена Святославівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: податкова політика
Email: o.zaklekta-berestovenko@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202