Розклад атестації освітнього ступеня "бакалавр" та розпорядження про допуск до державної атестації

Розклад атестації здобувачів вищої освіти Тернопільського національного економічного університету денної та заочної форм навчання освітнього ступеня "бакалавр" та Розпорядження №4 від 28 травня 2018 року по студентському складу факультету фінансів про допуск до державної атестації.