Кафедра фінансів ім. С.І. Юрія

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності "Фінанси, банківська справа і страхування”. Підготовка магістрів проводиться в межах магістерської програми "Фінанси”. Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування” здійснюється за освітньо-професійною програмою "Управління публічними фінансами”.
 
Історія кафедриКафедра фінансів була заснована у вересні 1969 р. з метою навчально-методичного забезпечення підготовки економістів вищої кваліфікації зі спеціальності «Фінанси і кредит» та здійснення науково-дослідної роботи. У 1969–1973 рр. професорсько-викладацький колектив кафедри фінансів складався з молодих кандидатів економічних наук, запрошених з вищих навчальних закладів Москви, Києва, Одеси, Ростова-на-Дону та фінансистів-практиків.
За свою історію кафедра фінансів мала кілька поділів, у результаті яких утворювалися інші кафедри. Перший з них відбувся у 1973 р. з утворенням кафедри грошового обігу і кредиту, а два останні – у 2001 р. з відокремленням кафедри податків та фіскальної політики і в 2002 р. з утворенням кафедри фінансів суб’єктів господарювання. У 2015 р. кафедра перейменована на честь видатного українського науковця – доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Сергія Ілліча Юрія, який був завідувачем кафедри фінансів, деканом факультету фінансів, ректором ТНЕУ.
 
Завідувачі кафедриЗа всю історію кафедри її очолювали 6 завідувачів. Зокрема, упродовж 1969–1975 рр. на цій посаді працювали: к.е.н., доцент Пекун Олександр Григорович, 1975–1984 рр. – к.е.н., доцент Андрущенко Володимир Леонідович, 1984–1989 рр. – д.е.н., професор Олексієнко Михайло Максимович, 1989–1994 рр. – к.е.н., доцент Фліссак Андрій Антонович, 1994–2007 рр. – д.е.н., професор Юрій Сергій Ілліч.
Із 2007 р. кафедру очолює д.е.н., професор Кириленко Ольга Павлівна, яка є автором та співавтором понад 230 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 18 монографій, 3 словників, підручників: «Місцеві фінанси» (2006 р., 2015 р.), «Фінанси» (2008 р., 2012 р.), «Бюджетна система» (2013 р.); навчальних посібників з грифом МОНУ: «Фінанси» (1999 р.), «Бюджетна система України» (2000 р.), «Фінанси (Теорія та вітчизняна практика)» (2002 р.), «Місцеві фінанси» (2004 р.), «Бюджетна система. Вишкіл студії» (2010 р.), «Податкова система України» (2011 р.), «Фінанси зарубіжних країн» (2013 р.) та 25 методичних розробок.
Сьогодні на кафедрі фінансів працює 30 викладачів, з яких – 3 доктори економічних наук та 27 кандидатів економічних наук.

Навчальний процес Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує викладання таких навчальних курсів: 
– Фінанси;
– Бюджетна система;
– Бюджетний менеджмент;
– Бюджетний процес на місцевому рівні;
– Державний кредит;
– Державний фінансовий контроль;
– Економіка і фінанси підприємства;
– Казначейська система виконання державного бюджету;
– Казначейська справа;
– Казначейське обслуговування місцевих бюджетів;
– Методика викладання фінансової грамотності;
– Методика та організація наукових досліджень;
– Методологія наукових досліджень та методика викладання фінансових дисциплін;
– Місцеві фінанси;
– Муніципальні фінанси;
– Міжнародна фінансова аналітика;
– Міжнародна фінансова логістика;
– Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини;
– Організація діяльності фінансових органів;
– Програмно-цільовий метод бюджетування;
– Система касового виконання бюджету;
– Соціальна відповідальність;
– Соціальне страхування;
– Теорія поведінкових фінансів;
– Управління державним боргом;
– Управління державними доходами і видатками;
– Управління державними і місцевими фінансами;
– Управління доходами і витратами домогосподарств;
– Управління інвестиційним портфелем домогосподарств;
– Фінанси домогосподарств;
– Фінанси зарубіжних країн;
– Фінансова безпека домогосподарств;
– Управління місцевим боргом;
– Фінанси державно-приватного партнерства;
– Фінанси зовнішньоекономічної діяльності;
– Фінанси міжнародних корпорацій. 

Адреса:вул. Львівська, 11
м. Тернопіль, 46020
Корп. № 1, ауд. 1416 – кафедра,
ауд. 1411 – завідувач кафедри
 
Контактні телефони:(0352) 47-50-50*11-280 – кафедра,
(096) 17-88-984, (096) 166-8-166,
(0352) 47-50-50*11-328 – завідувач кафедри

Електронна пошта:o.kyrylenko@tneu.edu.ua
 
Сторінка кафедри:http://kaf-fin.tneu.edu.ua