Кафедра податків та фіскальної політики

Податки – це ціна, яку ми платимо за можливість
жити у цивілізованому суспільстві.
Олівер Уенделл Холмс-Старший

Кафедра податків та фіскальної політики створена в 2001 році у зв’язку з виникненням об’єктивної потреби в підготовці високопрофесійних фахівців, що володіють системою знань з теорії та практики оподаткування. З 2003 року кафедрою, згідно укладених договорів, готуються спеціалісти за фаховим спрямуванням «Фінанси в системі митних органів» для митних органів України. 
 
З часу заснування кафедру очолює доктор економічних наук, професор Крисоватий Андрій Ігорович. З вересня 2014 року виконувачем обов’язків завідувача кафедри податків та фіскальної політики є доцент Луцик Анатолій Ігорович.
 
Викладацький склад кафедри налічує 30 особи, з них 2 доктори та 18 кандидатів економічних наук. За весь період існування кафедри захищено 4 докторських та 12 кандидатських дисертацій.
 
В аспірантурі при кафедрі навчаються 10 осіб. Протягом періоду функціонування кафедри податків та фіскальної політики професорсько-викладацький склад працював над декількома держбюджетними та договірними темами, за результатами яких підготовлено законодавчі ініціативи щодо розробки та удосконалення редакції Податкового, Митного, Бюджетного кодексів України, підзаконних актів, які регламентують податкову та митну сфери.
 
Кафедра податків та фіскальної політики здійснює наукову роботу у наступних напрямках:
- прагматика і проблематика системи оподаткування;
- удосконалення податкової та митної політики;
- парадигма податкового та митного адміністрування в Україні;
- формування і розвиток податкового менеджменту;
- фіскальна конфліктологія;
- діяльність фіскальних органів у контексті стратегічних орієнтирів розвитку України;
- вдосконалення митного адміністрування в Україні;
- організація діяльності Державної фіскальної служби України.
 
Основні зусилля працівників кафедри спрямовані на забезпечення якісної навчально-методичної роботи. На початок заснування кафедри викладалося 8 навчальних дисциплін, сьогодні їх більше 40. Серед них з'явилися нові, потреба в яких викликана трансформацією податкової та митної систем України., серед них: "Митно-тарифне адміністрування", "Моніторинг податкових ризиків", ”Податкове консультування”, "Фіскальні технології реєстрації розрахунків", "Митні розрахунки і звітність", „Управління податковим боргом”, „Прогнозування та планування податкових надходжень”, ”Митний контроль та митне оформлення”, ”Фінансове регулювання ЗЕД”, ”Селекція митних ризиків” тощо.
 

За досить короткий термін існування кафедри в її доробку біля 40 підручників та навчальних посібників, в тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України. Вагомим здобутком кафедри є наявність підручника "Податкова система” за редакцією Іванова Ю.Б., Крисоватого А.І., Десятнюк О.М., "Податковий менеджмент” за редакцією Іванова Ю.Б., Крисоватого А.І., Кізими А.Я., Карпова В.В., підручника «Митна справа» за редакцією професора Крисоватого А.І., навчальних посібників, рекомендованих до друку Міністерством освіти і науки України "Податкова система” за редакцією професора А. І. Крисоватого та доцента О. М. Десятнюк, "Податки і фіскальна політика” за редакцією професора А. І. Крисоватого та доцента А.І. Луцика, "Податковий менеджмент” за редакцією професора А.І. Крисоватого та доцента А.Я. Кізими, "Моніторинг податкових ризиків” та  "Управління податковим боргом” за редакцією доцента О. М. Десятнюк. Готуються до друку й інші навчальні посібники. Усі навчальні дисципліни, які викладаються працівниками кафедри, забезпечені методичними розробками і завданнями для практичних занять. 
 
Зусилля професорсько-викладацького складу постійно спрямовані на впровадження передових навчальних технологій та інтерактивних методів навчання студентів. Так, упродовж всього часу існування кафедри ефективно працювали наукові гуртки за тематичними напрямками, зокрема «Податковий аналітик», «Митний експерт», «English club». Студенти-випускники кафедри приймають активну участь у конкурсах дипломних робіт та Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Податкова система України». 
 
Високий професійний рівень викладацького складу, добра навчальна та наукова база дають підставу кафедрі податків та фіскальної політики ТНЕУ упевнено дивитися у майбутнє.