Факультет фінансів: достойне минуле, впевнене сьогодення, успішне майбутнє!

Факультет фінансів є невід’ємною та найбільшою складовою ТНЕУ, що забезпечує навчально-виховний процес. Сьогодні на факультеті здобувають освіту 1024 студенти не лише з найрізноманітніших куточків України, а також із зарубіжжя. І це закономірно, оскільки всі спеціальності факультету зорієнтовані на підготовку кваліфікованих фахівців у сферах організації і функціонування фінансової системи, страхування, фіскального адміністрування та митної справи, управління фінансами домогосподарств, тощо.


До складу факультету входять:
- кафедра фінансів ім.С.І.Юрія;
- кафедра податків та фіскальної політики;
- кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування, у складі яких працюють 11 докторів наук, професорів та 60 кандидатів наук, доцентів.


На факультеті створені усі необхідні умови для поєднання навчання з науковою діяльністю. Наукова робота розглядається як невід’ємна частина навчального процесу. Активно функціонують студентські наукові гуртки: «Фінансовий простір» (координує кафедра фінансів ім. С.І. Юрія), «Податковий аналітик» «Митний експерт», «English speaking club» (координує кафедра податків та фіскальної політики), а також гурток «Корпоративних фінансів і страхування», роботу якого координує кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування. Під егідою цієї кафедри студенти факультету фінансів створили «Першу Студентську Страхову Компанію», яка є спільним проектом з ПАТ «Страхова компанія «СКАЙД». Фінансисти, які досягли високих результатів в науковій роботі, отримують рекомендації для вступу до аспірантури, працюють на посадах викладачів-стажистів і стажистів-дослідників випускових кафедр.


Крім того, випускники факультету фінансів успішно працюють на престижних посадах у державних органах управління (в системі Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Національного банку України, у державних установах, що регулюють функціонування фінансового ринку), а також на провідних посадах в недержавних фінансових установах (у тому числі: у національних та міжнародних компаніях; фінансових установах і підприємствах, страхових та аудиторських компаніях, митно-брокерських конторах, тощо).


Важливою умовою якісного функціонування факультету є студентське самоврядування, яке діє з метою створення сприятливих умов для виконання студентами своїх обов’язків та забезпечення захисту їх прав. Воно сприяє гармонійному розвитку особистостей студентів, формує у них навики майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів студентського самоврядування на факультеті скерована на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності.


Студентські будні фінансистів це не лише відмінне навчання і наукова діяльність, а й цікаве дозвілля та незабутній відпочинок. Тому студенти факультету завжди беруть активну участь в різноманітних фестивалях, конкурсах, квестах, що проводяться як в університеті, так і за його межами.
Адреса факультету фінансів:
вул. Львівська, 11
46020, м. Тернопіль
Тел. (зовн.): +38 (0352) 47-50-77, тел. (внутр.): 11-754
Е-mаіl: f_finance@tneu.edu.ua