Ткачик Федір Петрович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: митне адміністрування
Email: f.tkachyk@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202
 
Публікації:  

1.Ткачик Ф. П. Бюджетно-податкові важелі активізації інвестиційної політики / Ф. П. Ткачик // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : тези доповідей ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012 р. – 256 с.
 
2.Ткачик Ф. П. Інвестиційний потенціал регіону: сутність, компоненти та перспективи розвитку / Ф. П. Ткачик // Materi?ly VIII mezin?rodn? v?decko – praktick? konference ,,Vznik modern? v?decké – 2012”. – D?l 5. Ekonomické v?dy: Praha. Publishing House ,,Education and Science” s.r.o – 112 stran.
 
3.Ткачик Ф. П. Современные налоговые аспекты регулирования инвестиционно-инновационной деятельности / Ф. П. Ткачик, В. И. Дмытрив // Materia?y VIII Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji ,,Nauka i inowacja – 2012” Vol. 2. Ekonomiczne nauki.: Przemy?l. Nauka i studia – 88 str.
 
4.Ткачик Ф. П. Сучасні орієнтири вдосконалення митного контролю в Україні / Ф. П. Ткачик, Р.Б. Баран // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2013. – № 1. – С. 67–73.
 
5.Ткачик Ф. П. Теоретико-організаційні засади реалізації митної політики та забезпечення економічної безпеки України з урахуванням світового досвіду / Ф.П. Ткачик, В.І. Ухач // Кримський економічний вісник. – 2013. – № 2 (03). – Ч. ІІ. – С. 192-194.
 
6.Ткачик Ф. П. Податковий кредит як спосіб пожвавлення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки / Ф. П. Ткачик // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доповідей X ювілейної міжн. наук.-практ. конференції молодих вчених. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – ч. 2. – C. 165–167.
 
7.Ткачик Ф. П. Напрями підвищення інвестиційної привабливості регіону / Ф. П. Ткачик // Актуальні питання розвитку економіки в умовах сучасної нестабільності : Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. конференції: у 2-х частинах. – Київ : ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. – ч. 2. – С. 9–13.
скачать dle 12.0