В.о. завідувача кафедри податків та фіскальної політики

Луцик Анатолій Ігорович
Посада: в.о. завідувача кафедри податків та фіскальної політики
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: напрями оптимізації державного податкового менеджменту, фіскальна політика, оподаткування суб'єктів підприємництва, митна політика і митна справа, контрольна діяльність митних органів
Email: a.lutsyk@tneu.edu.ua
Тел. 47-50-77,11-202