Завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія

Кириленко Ольга Павлівна – доктор економічних наук (спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит), професор. Дійсний член Української академії економічної кібернетики. Завідувач кафедри з 2007 р.
В 1977 р. закінчила з відзнакою Тернопільський фінансово-економічний інститут зі спеціальності «Фінанси і кредит». Будучи студенткою, обиралась депутатом Тернопільської міської ради. Практична діяльність: з 1977 р. по 1986 р. економіст, молодший науковий співробітник, відповідальний виконавець госпдоговірних науково-дослідних тем науково-дослідного сектора Тернопільського фінансово-економічного інституту. Стаж педагогічної діяльності – 30 років.
Кандидатську дисертацію на тему: «Розподіл та використання прибутку підприємств харчосмакової промисловості» захистила в 1988 р. у Московському фінансовому інституті. Докторську дисертацію на тему: «Місцеві бюджети в економічній системі держави» захистила в 2002 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
За багаторічну сумлінну працю, професіоналізм відзначалася грамотою Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2002 р.), подяками міського голови м. Тернополя (2009 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006 р.); грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2009 р., 2010 р., 2011 р.) лауреат Всеукраїнської премії імені Сергія Подолинського (2004 р.).
Автор та співавтор понад 230 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 18 монографій, 3 словників, підручників: «Місцеві фінанси» (2006 р., 2015 р.), «Фінанси» (2008 р., 2012 р.), «Бюджетна система» (2013 р.); навчальних посібників з грифом МОНУ: «Фінанси» (1999 р.), «Бюджетна система України» (2000 р.), «Фінанси (Теорія та вітчизняна практика)» (2002 р.), «Місцеві фінанси»  (2004 р.), «Бюджетна система. Вишкіл студії» (2010 р.), «Податкова система України» (2011 р.), «Фінанси зарубіжних країн» (2013 р.) та 25 методичних розробок.
Забезпечує викладання таких лекційних курсів: місцеві фінанси, муніципальні фінанси, методологія наукових досліджень та методика викладання фінансових дисциплін.
Напрями наукової діяльності ­– державні та місцеві фінанси, міжбюджетні відносини, місцеве оподаткування, соціальний захист та соціальне забезпечення.
Заступник головного редактора фахового видання «Світ фінансів», член редколегії фахових видань «Фінанси України», «Вісник Тернопільського національного економічного університету», «Журнал Європейської економіки». Член спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 ТНЕУ та Д 26.883.01 Університету банківської справи Національного банку України, керівник міжкафедрального семінару зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит». Здійснює керівництво докторантами та аспірантами.
Керівник науково-дослідних тем, що виконуються в межах робочого часу та за рахунок коштів державного бюджету. Член підкомісії «Фінанси і кредит» науково-методичної комісії 6.030508 за напрямком «Економіка та підприємництво» Міністерства освіти і науки України.
 

Адреса:вул. Львівська, 11
м. Тернопіль, 46020
Корп. № 1, ауд. 1411
 
Контактні телефони:(096) 17-88-984, (096) 166-8-166,
(0352) 47-50-50*11-328

Електронна пошта:o.kyrylenko@tneu.edu.ua