Факультет фінансів та обліку ЗУНУ забезпечує у 2023 році підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» наступних спеціальностей :

 

072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Освітні програми: банківська справа; митна та податкова справа; фінанси; фінансовий менеджмент

 Умови вступу

ЗНО 2020 р., 2021 р. 

НМТ 2022 р., 2023 р.


 071 « Облік і оподаткування»

Освітня програма: облік і оподаткування 

Умови вступу

 ЗНО 2020 р., 2021 р. 

 НМТ 2022 р., 2023 р.

 

232 «Соціальне забезпечення»

Освітня програма: соціальне забезпечення

 Умови вступу

ЗНО 2020 р., 2021 р. 

НМТ 2022 р., 2023 р.


015,39 «Професійна освіта» (Цифрові технології)

Освітня програма: фінансова грамотність

Умови вступу

ЗНО 2020 р., 2021 р. 

НМТ 2022 р., 2023 р.

Небюджетна пропозиція  - Мотиваційний лист (без ЗНО чи НМТ)

 

Факультет фінансів та обліку ЗУНУ забезпечує у 2023 році підготовку фахівців за освітнім ступенем «Магістр» наступних спеціальностей:

 

072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Освітні програми: банківська справа; митна справа; фінанси; фінансовий менеджмент; фіскальне адміністрування; 

Освітньо-наукова програма: публічні фінанси

Умови вступу на основі:

ЄВІ і ЄФВВ


071 « Облік і оподаткування»

Освітні програми:  аудит  та державний фінансовий контроль;  облік  і оподаткування підприємництва; облік і контроль в державному секторі економіки.

Освітньо-наукова програма: міжнародний облік

Умови вступу на основі:

ЄВІ і ЄФВВ


232 «Соціальне забезпечення»

Освітня програма: соціальне забезпечення

Умови вступу на основі:

ЄВІ 

Фаховий вступний іспит в університеті015,39 «Професійна освіта» (Цифрові технології)

Освітня програма: фінансова грамотність

Умови вступу на основі:

ЄВІ

Фаховий вступний іспит в університеті

Небюджетна конкурсна пропозиція - Мотиваційний лист  (без ЄВІ) 

 


Перелік професій, за якими випускники зможуть працювати, завершивши навчання: у системі органів державного управління (Міністерство фінансів України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство економіки України, Державна  податкова служба України, Державна митна служба України, Національний банк України, Державна казначейська служба України, Державна аудиторська служба України, Рахункова палата України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг); у об’єднаних територіальних громадах; національних та міжнародних компаніях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність; фінансових, страхових, трастових та трейдингових компаніях; банках; кредитних спілках; ломбардах; інвестиційних фондах і компаніях; бізнес-структурах (бухгалтера, бізнес-аналітики, внутрішні аудитори); незалежних експертних організаціях (аудиторські фірми, інститут економічної експертизи); митно-брокерських конторах;  підприємницьких структурах (промисловості, торгівлі, будівництва, готельно-туристичного бізнесу, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, транспорту, сфери інформаційно-консалтингових послуг); продовжити наукову та викладацьку кар’єру у закладах вищої освіти, науково-дослідних та експертно-аналітичних установах.