Факультет фінансів та обліку ЗУНУ забезпечує у 2021 році підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» наступних спеціальностей :

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітні програми: фінанси; митна справа; податкова справа; банківська справа; фінансовий менеджмент

 

Сертифікати ЗНО

1)  Українська мова і література 2) Математика 3) Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

 

 

 071 « Облік і оподаткування»

Освітні програми:  аудит і аналіз бізнесу; облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання

 

Сертифікати ЗНО

1)  Українська мова і література 2) Математика 3) Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

 


232 «Соціальне забезпечення»

Освітня програма: соціальне забезпечення

 

Сертифікати ЗНО

1) Українська мова і література 2) Історія України 3) Математика або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

 

 

Факультет фінансів та обліку ЗУНУ забезпечує у 2021 році підготовку фахівців за освітнім ступенем «Магістр» наступних спеціальностей:

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітні програми: фінанси; митна справа; фіскальне адміністрування; банківська справа; банківський менеджмент; фінансовий менеджмент; публічні фінанси (освітньо-наукова програма)

 

232 «Соціальне забезпечення»

Освітня програма: соціальне забезпечення

 

015 «Професійна освіта»

Освітня програма: фінансова грамотність

 

071 « Облік і оподаткування»

Освітні програми:  аудит  та державний фінансовий контроль;  облік  і оподаткування підприємництва; облік і контроль в державному секторі економіки; міжнародний облік (освітньо-наукова програма).

 

Перелік професій, за якими випускники зможуть працювати, завершивши навчання: у системі органів державного управління (Міністерство фінансів України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державна  податкова служба України, Державна митна служба України, Національний банк України, Державна казначейська служба України, Державна аудиторська служба України, Рахункова палата України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг); у об’єднаних територіальних громадах; національних та міжнародних компаніях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність; фінансових, страхових, трастових та трейдингових компаніях; банках; кредитних спілках; ломбардах; інвестиційних фондах і компаніях; бізнес-структурах (бухгалтера, бізнес-аналітики, внутрішні аудитори); незалежних експертних організаціях (аудиторські фірми, інститут економічної експертизи); митно-брокерських конторах;  підприємницьких структурах (промисловості, торгівлі, будівництва, готельно-туристичного бізнесу, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, транспорту, сфери інформаційно-консалтингових послуг); продовжити наукову та викладацьку кар’єру у закладах вищої освіти, науково-дослідних та експертно-аналітичних установах.