Факультет фінансів та обліку ЗУНУ створений у 2019 році поєднавши багатолітні традиції його структурних підрозділів. Підготовка студентів на факультеті здійснюється за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 « Облік і оподаткування» та 232 «Соціальне забезпечення».

Підготовку фахівців  здійснюють  шість випускових кафедр:

·         Кафедра банківського бізнесу ЗУНУ

·         Кафедра фінансів ім. С.І. Юрія ЗУНУ

·         Кафедра податків та фіскальної політики ЗУНУ

·         Кафедра фінансового менеджменту та страхування ЗУНУ

·         Кафедра фінансового контролю та аудиту ЗУНУ

·         Кафедра обліку і оподаткування ЗУНУ

Навчальний  процес  забезпечений  висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, зокрема, 26 докторами наук, професорами та 83 кандидатами економічних наук, доцентами.

Під час навчання на факультеті фінансів та обліку студенти здобувають змістовні професійні  знання,  ознайомлюються  з  практичними  аспектами за допомогою дуальної форми здобуття освіти, шляхом поєднання навчання в ЗУНУ з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях, закріпивши їх згодом на відповідних базах практики. З огляду на це значна кількість студентів отримують пропозиції щодо майбутнього працевлаштування ще до закінчення навчання.

На факультеті створені усі необхідні умови для поєднання навчання з науковою діяльністю. Активно функціонують на факультеті студентські наукові гуртки: «Фінансовий простір» та «Фінансова просвіта» (координує кафедра фінансів ім. С.І. Юрія), «Банківський аналітик» (координує кафедра банківського бізнесу), «Фіскальний аналітик» та «English speaking club» (координує кафедра податків та фіскальної політики), «Студентський науковий центр кафедри обліку і оподаткування» (координує кафедра обліку і оподаткування),  «Студентське наукове товариство кафедри фінансового контролю та аудиту» (координує кафедра фінансового контролю та аудиту) та «Соціальний супервізор» (координує кафедра фінансового менеджменту та страхування).


Адміністрація факультету


 

Кізима Андрій Ярославович

Кандидат економічних наук, доцент,
 заслужений працівник освіти України,
 декан факультету фінансів та обліку ЗУНУ


Адреса: вул.Львівська, 11а, м.Тернопіль, 46020
Кабінет: 11203, ( корпус 11)
Телефон:(0352)47-50-50*10-148

Е-mail: a.kizyma@wunu.edu.ua


Квасниця  Оксана Василівна

Кандидат економічних наук, доцент,
заступник декана факультету фінансів та обліку ЗУНУ


Адреса:  вул.Львівська, 11а, м.Тернопіль, 46020
Кабінет: 11204а, ( корпус 11)
Телефон: (0352)47-50-50*10-148, (097) 720 20 06

Е-mail: o.kvasnytsia@wunu.edu.uа


Дмитрів Володимир Ігорович

Кандидат економічних наук, доцент,
заступник декана факультету фінансів та обліку ЗУНУ
з питань інформаційної політики 


Адреса:  вул.Львівська, 11а, м.Тернопіль, 46020
Кабінет: 11204а, ( корпус 11)
Телефон: (0352)47-50-50*10-148, (097) 909 88 68

Е-mail: v.dmytriv@wunu.edu.ua

Студентський декан


Бутенко Вікторія Олегівна

Студентка групи ФМС-42

Телефон: (098) 880 23 72

Е-mail: vika10but@ukr.net


Спеціалісти деканату

Болтик Валентина Аркадівна

Спеціаліст деканату


Адреса:  вул.Львівська, 11а, м.Тернопіль, 46020
Кабінет: 11204, ( корпус 11)
Телефон: (0352)47-50-50*10-147, (097) 713 96 01 

Е-mail: f_finance@wunu.edu.ua   

Коваленко Тетяна Василівна

Старший лаборант


Адреса:  вул.Львівська, 11а, м.Тернопіль, 46020
Кабінет: 11204, ( корпус 11)
Телефон: (0352)47-50-50*10-147, (067) 912 45 41

Е-mail: f_finance@wunu.edu.ua