Факультет фінансів та обліку ЗУНУ створений у 2019 році поєднавши багатолітні традиції його структурних підрозділів. Підготовка студентів на факультеті здійснюється за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 071 «Облік і оподаткування», 232 «Соціальне забезпечення» та 015.39 "Професійна освіта" (Цифрові технології) .

Підготовку фахівців  здійснюють  чотири випускові кафедри:

·         Кафедра фінансів ім. С.І. Юрія ЗУНУ

·         Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу ЗУНУ

·         Кафедра фінансового контролю та аудиту ЗУНУ

·         Кафедра обліку і оподаткування ЗУНУ

Навчальний  процес  забезпечений  висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, зокрема, 23 докторами наук, професорами та 52 кандидатами економічних наук, доцентами.

Під час навчання на факультеті фінансів та обліку студенти здобувають змістовні професійні  знання,  ознайомлюються  з  практичними  аспектами за допомогою дуальної форми здобуття освіти, шляхом поєднання навчання в ЗУНУ з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях, закріпивши їх згодом на відповідних базах практики. З огляду на це значна кількість студентів отримують пропозиції щодо майбутнього працевлаштування ще до закінчення навчання.

На факультеті створені усі необхідні умови для поєднання навчання з науковою діяльністю. Активно функціонують на факультеті студентські наукові гуртки: «Фінансова просвіта/ Financial Education», «Фіскальний аналітик»  (координує кафедра фінансів ім. С.І. Юрія), «Соціальний супервізор», «Банківський аналітик» (координує кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу), «Стандарт» та  Центр практичної бухгалтерії (координує кафедра обліку і оподаткування),  «Студентське наукове товариство кафедри фінансового контролю та аудиту», «Школа професійної майстерності Михайла Лучка» (координує кафедра фінансового контролю та аудиту).


Адміністрація факультету


 

Кізима Андрій Ярославович

Кандидат економічних наук, доцент,
 заслужений працівник освіти України,
 декан факультету фінансів та обліку ЗУНУ


Адреса: вул.Львівська, 11а, м.Тернопіль, 46020
Кабінет: 11203, ( корпус 11)
Телефон:(0352)47-50-50*10-048

Е-mail: a.kizyma@wunu.edu.ua


Квасниця  Оксана Василівна

Кандидат економічних наук, доцент,
заступник декана факультету фінансів та обліку ЗУНУ


Адреса:  вул. Львівська, 11а, м. Тернопіль, 46020
Кабінет: 11204а, ( корпус 11)
Телефон: (0352)47-50-50*10-048, (097) 720 20 06

Е-mail: o.kvasnytsia@wunu.edu.uа


Савчук Світлана Василівна

Кандидат економічних наук, доцент,
заступник декана факультету фінансів та обліку ЗУНУ
з питань інформаційної політики 


Адреса:  вул.Львівська, 11а, м.Тернопіль, 46020
Кабінет: 11204а, ( корпус 11)
Телефон: (0352)47-50-50*10-048, (097) 256 48 80

Е-mail: s.savchuk@wunu.edu.ua

Студентський декан


Лавринюк Микола Леонідович

Студент групи ФМПС-21

Телефон: (050) 269 83 30

Е-mail: lavrenuk300wa@gmail.com


Спеціалісти деканату

Болтик Валентина Аркадівна

Спеціаліст деканату


Адреса:  вул.Львівська, 11а, м.Тернопіль, 46020
Кабінет: 11204, ( корпус 11)
Телефон: (0352) 47-50-77*10-047, (097) 713 96 01 

Е-mail: f_finance@wunu.edu.ua   

Коваленко Тетяна Василівна

Старший лаборант


Адреса:  вул.Львівська, 11а, м.Тернопіль, 46020
Кабінет: 11204, ( корпус 11)
Телефон: (0352)47-50-50*10-047, (067) 912 45 41

Е-mail: f_finance@wunu.edu.ua